Psychology of waiting time part 2

posted on 14 Oct 2014 21:37 by disciple21 directory Knowledge, Diary, Idea
 
 
Cr. Pic https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeozeLLNhceQs7kXIgv-cnDInEdJ1Id6yMTR4NhZOd-uiSMbx-OA
 
 
Psychology of waiting time part 2

จิตวิทยาว่าด้วยระยะเวลาในการรอ

4. การรอก่อนเริ่มต้นจะรู้สึกยาวนานกว่าตอนรอจริง

ยกตัวอย่างเช่น การรอเข้าสวนสนุก จะรู้สึกยาวนานกว่า

การรอเล่นเครื่องเล่นตอนที่อยู่ในสวนสนุกแล้ว

5. การรอแบบไม่ยุติธรรมจะรู้สึกยาวนานกว่าการรอแบบเท่าเทียมกัน

หลังจาก drama ของ บัตรwisdom ที่ทำให้คนรอรู้สึกหงุดหงิด

กับการที่คนบางคนไม่ต้องรอคิว

จึงเป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า

ในกรณีที่มีการต่อคิวแบบไม่เท่าเทียมกันในบางประเทศ

จะทำให้การรอมันน่าทรมานกว่า

การรอแบบเท่าเทียมกัน เหมือนกับบางประเทศ

ที่แม้แต่นายกก็ต้องเข้าแถวไม่ต่างกับคนทั่วไป

6. การรอแบบไม่คุ้นชินจะรู้สึกยาวนานกว่าการรอแบบปกติ

ยกตัวอย่างเช่น คนรอรถเมล์บางคนอาจจะรู้ดีว่า

ต้องรอรถเมล์ประมาณกี่นาที

หรือต้องเรียกแท็กซี่ประมาณกี่คันกว่าจะได้ขึ้นจริงๆ

ก็จะรู้สึกไม่ทรมานเท่าคนต่างถิ่น

ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องรอนานแค่ไหน

กว่าที่รถจะมา

พรุ่งนี้เรามาต่อ part สุดท้าย ของจิตวิทยาที่ว่าด้วยระยะเวลาในการรอ กันนะครับ

#psychology #waiting #time #service #marketing 
#จิตวิทยา #การรอ #เวลา #part1 #lovelock #wirtz #disciple21

Comment

Comment:

Tweet